Arquivo por etiquetas: materia

Estados de agregación da materia

Para comezar convén repasar o propio concepto de materia. Practica con este experimento interactivo!

Esta unidade didáctica está pensada para afianzar os conceptos traballados na clase e tamén facer exercicios prácticos sobre eles (en castelán).