Arquivo da categoría: Bioloxía de 2º

Metabolismo celular

http://www.zunal.com/process.php?w=163022

http://auladenaturales.wordpress.com/2010/02/09/imagenes-para-fisiologia-celular-catabolismo/

Videos sobre a Glicólise (TV de Ontario, en castelán, 9 minutos cada un)

Video sobre o Ciclo de Krebs (TV de Ontario, en castelán, 9 minutos cada un)

Animación sobre a cadea transportadora de electróns

Enzimas

Presentación sobre os principais contidos do tema.

ANIMACIÓNS

Papel do NADH como cofactor na fermentación alcólica.

EXERCICIOS

– Gran cantidade de exercicios resoltos

Neste enlace hai unha WebQuest plantexada en laboratorio virtual moi interesante.

PRENSA

BBC FOCUS: Como fai o paracetamol para quitarnos a dor de cabeza? (Maio 2012)

El País: Sírvame un filete “al pegamento” (Abril 2010)

http://turcon.files.wordpress.com/2010/04/filetepegado.jpg

Recursos web para estudar/repasar PROTEÍNAS

Este é o sitio web do proxecto “Aula Virtual” do Departamento de Bioquímica da Universidade de Murcia e do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do IES “Ramón y Cajal” de Murcia. na diapositiva 8 podes realizar un test de resposta múltiple.

Está moi ben para visualizar tridimensionalmente tanto os aminoácidos como as proteínas a páxina web de John Kyrk.

Glícidos

Nesta animación explícase en que consiste un feixe de luz polarizada e como unha disolución de monosacáridos pode desviar este feixe.

Nesta outra animación complétase a información anterior.

Coa información contida nesta web, xa non deberían quedar dúbidas sobre a actividade óptica!

Nesta páxina ampliamos información sobre os estereoisómeros.

Animación sobre o proceso de ciclación das hexosas.